Cập nhật tiến độ dự án Cát Tường Phú Hưng ngày 05/01/2019, những hình ảnh mới nhất về dự án Khu Đô Thị Phức Hợp – Cảnh Quan Cát Tường Phú Hưng.

tiến độ dự án cát tường phú hưng ngày 05012019 1tiến độ dự án cát tường phú hưng ngày 05012019 2tiến độ dự án cát tường phú hưng ngày 05012019 3tiến độ dự án cát tường phú hưng ngày 05012019 4tiến độ dự án cát tường phú hưng ngày 05012019 5Cảnh quan dự án Cát Tường Phú Hưng được trú trọng đầu tư

tiến độ dự án cát tường phú hưng ngày 05012019 13tiến độ dự án cát tường phú hưng ngày 05012019 6tiến độ dự án cát tường phú hưng ngày 05012019 7tiến độ dự án cát tường phú hưng ngày 05012019 8Hạ tầng dự án Cát Tường Phú Hưng đang dần hoàn thiện

tiến độ dự án cát tường phú hưng ngày 05012019 9tiến độ dự án cát tường phú hưng ngày 05012019 10tiến độ dự án cát tường phú hưng ngày 05012019 11tiến độ dự án cát tường phú hưng ngày 05012019 12Đông đảo khách hàng tham quan dự Cát Tường Phú Hưng