Vừa qua, tại phiên họp thứ 28, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khóa XIV đã thông qua đề án thành lập thị trấn Tân Khai thuộc huyện Hớn Quản, đề án thành lập phường Tiến Thành thuộc TX. Đồng Xoài và thành lập thành phố Đồng Xoài trực thuộc tỉnh Bình Phước.

thành phố đồng xoài

Sau khi thành lập, thành phố Đồng Xoài là trung tâm chính trị – hành chính, kinh tế, văn hóa của tỉnh Bình Phước


Căn cứ theo Nghị quyết số 1211 ngày 25/5/2016 của UBTVQH về các tiêu chuẩn, tiêu chí của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính, căn cứ quy định tại Khoản 2, Điều 128, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và thông qua ý kiến của Chính phủ cũng như ý kiến của các ủy ban của Quốc hội, UBTVQH đã nhất trí biểu quyết thông qua nghị quyết thành lập thị trấn Tân Khai, thuộc huyện Hớn Quản; thành lập phường Tiến Thành thuộc TX. Đồng Xoài và thành lập thành phố Đồng Xoài trực thuộc tỉnh Bình Phước.
Cũng tại phiên họp, thay mặt UBTVQH, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã ký ban hành Nghị quyết số 587/NQ- UBTVQH14 về việc thành lập thị trấn Tân Khai thuộc huyện Hớn Quản; thành lập phường Tiến Thành thuộc TX. Đồng Xoài và thành lập thành phố Đồng Xoài thuộc tỉnh Bình Phước.
Thị trấn Tân Khai được thành lập trên cơ sở toàn bộ 42,75km2 diện tích tự nhiên và 15.269 người của xã Tân Khai hiện hữu. Thị trấn Tân Khai là trung tâm hành chính – kinh tế của huyện Hớn Quản.
Phường Tiến Thành được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Tiến Thành hiện hữu. Sau khi thành lập, phường Tiến Thành có 8 khu phố, có 25,61km2 diện tích tự nhiên, dân số 11.909 người.
Thành phố Đồng Xoài được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số và số xã, phường của TX. Đồng Xoài hiện nay, gồm 167,32km2 diện tích tự nhiên, dân số 150.052 người. Thành phố Đồng Xoài có 8 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm 6 phường: Tân Phú, Tân Bình, Tân Thiện, Tân Xuân, Tân Đồng, Tiến Thành và 2 xã Tân Thành, Tiến Hưng.
Nghị quyết số 587/NQ-UBTVQH14 cũng yêu cầu Chính phủ, TANDTC, VKSNDTC, HĐND, UBND tỉnh Bình Phước và các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thi hành nghị quyết này; sắp xếp ổn định bộ máy các cơ quan tổ chức ở địa phương; ổn định đời sống nhân dân địa phương bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội quốc phòng và an ninh trên địa bàn. Các cơ quan, tổ chức đơn vị có tên gọi gắn liền với địa danh xã Tân Khai, xã Tiến Thành và thị xã Đồng Xoài phải hoàn thành việc đổi tên để hoạt động với tên gọi theo nghị quyết này kể từ ngày nghị quyết này có hiệu lực.
Sau khi thành lập, thành phố Đồng Xoài là trung tâm chính trị – hành chính, kinh tế, văn hóa của tỉnh Bình Phước, nằm trên hành lang kinh tế kết nối TP.HCM và vùng kinh tế trọng điểm nam Tây nguyên. Thành phố Đồng Xoài có vai trò quan trọng trong việc giữ gìn quốc phòng – an ninh, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội không những cho riêng tỉnh mà còn cho vùng và cả nước.